O mnie

Nazywam się Zdzisław Berent, moje zainteresowanie pszczelarstwem rozbudził ojciec. Nie był pszczelarzem, ale w czasie okupacji wraz z całą rodziną został wysiedlony i jako dziecko pomagał w „chodzeniu koło pszczół”. Jego opowieści zmotywowały mnie do zainteresowania się pszczołami.

Zaczęło się typowo jak na koniec lat 60-tych, od trzmieli  oraz os. W wieku 13-14 lat zacząłem czytać dostępną literaturę o tematyce pszczelarskiej. Dwa lata później znajomy pszczelarz przyjął mnie na praktykę. W tym samym czasie kupiłem pierwszą rodzinę pszczelą a drugą dostałem w ramach wynagrodzenia za pomoc. Od tego czasu (połowa lat 70.) systematycznie powiększałem ilość rodzin pszczelich.

Na początku lat 80. zdobyłem kwalifikację Mistrza Pszczelarskiego. 

Do połowy lat 90. pasieka liczyła do 40 rodzin pszczelich. W tym czasie w pracach pasiecznych zaczęła aktywnie pomagać żona Danuta, która podziela moje zainteresowania. W 2004 r. mojej pasiece został nadany numer weterynaryjny. W tym samym roku skorzystałem z programu SAPAD który pomagał w dostosowaniu rolnictwa do wymogów UE. Udział w programie pozwolił na modernizację pasieki: zakup uli i sprzętu do obsługi gospodarstwa pszczelarskiego. Dalszy rozwój gospodarstwa nastąpił w oparciu o programy pomocowe współfinansowane przez EU dedykowane pszczelarstwu.

Obecnie wspólnie z żoną posiadamy ok. 150 rodzin pszczelich produkcyjnych. Zimujemy również pewną liczbę odkładów stanowiących rezerwę jak i kilkadziesiąt „rodzinek” w  mini +  , pomocną przy hodowli i unasienianiu matek. W 2009 r. gospodarstwu pasiecznemu został nadany numer WIN uprawniający do sprzedaży produktów pozyskiwanych od pszczół. 

W ostatnich latach zaangażowałem się w działalność społeczną na rzecz propagowania pszczelarstwa.

 

Odwiedzin:892